Kosten van een echtscheiding

Scheiden kost geld.

Tarieven en leveringsvoorwaarden advocaten en mediators

De uurtarieven van advocaten en mediators zijn over het algemeen vanaf € 150,00 tot ver boven de € 200,00 per uur, exclusief BTW. De hoogte van het uurtarief geeft niet altijd de deskundigheid aan van de desbetreffende advocaat of mediator.
Bovenop de uurtarieven is het te doen gebruikelijk een percentage aan kantoorkosten te heffen van tussen de vijf en tien procent. De uurtarieven van notarissen liggen over het algemeen wat hoger dan die van de advocaten en de mediators.
Notarissen werken voor wat betreft aktes met vastgestelde tarieven per akte. De prijzen van de aktes kunnen per notariskantoor verschillen. Voor alle hierboven beroepsgroepen is het gebruikelijk om een voorschot te vragen.

Let op: veel advocatenkantoren werken in eenheden van zes minuten. Dus voor een telefoongesprek van twee minuten worden er zes minuten in rekening gebracht.

De scheidingen die via internet worden aangeboden hebben meestal een standaard “tarief vanaf” exclusief BTW. Ook over het internettarief worden vaak kantoorkosten geheven.

Vraag voordat je in zee gaat met een advocaat of mediator om de leveringsvoorwaarden. In de leveringsvoorwaarden dienen in elk geval het uurtarief en het percentage aan kantoorkosten vermeld te worden. Daarnaast wordt in de leveringsvoorwaarden vaak aangegeven welke werkzaamheden gedeclareerd worden (denk hierbij ook aan reistijd en telefoongesprekken).
Informatie vooraf over de gehanteerde tarieven voorkomt schrik en teleurstelling over de rekening.

Wat een echtscheiding gemiddeld kost, is moeilijk te zeggen. Het hangt er namelijk vanaf hoe complex de echtscheiding is. Bedragen tussen de  € 3.500,00 en € 5000,00 voor een rechtbankscheiding, inclusief de alimentatieberekening, opmaken van het convenant, griffierechten en leges is niet ongewoon.

Kennismakingsgesprek

Bij de meeste advocaten, mediators en notarissen bestaat de mogelijkheid tot een gratis kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek zal uitgelegd worden wat de werkwijze is en bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Aangeraden kan worden altijd een kennismakingsgesprek aan te vragen en naast de informatie over de tarieven ook vooral te kijken of u zich beiden op uw gemak voelt. De gesprekken over de scheiding kunnen immers veel emoties oproepen.

Griffierechten, leges en procureurskosten

Wanneer een scheiding via de rechtbank geregeld wordt, bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd. De griffierechten bedragen rond de € 274,00. Bij het verzoek tot echtscheiding is van beide partners een uittreksel uit het bevolkingsregister, een uittreksel uit het huwelijksregister en een uittreksel uit het geboorteregister van de kinderen. de uittreksels mogen niet ouder dan zes weken zijn.

Onvermogen

Als jij en/of je partner een laag of geen inkomen hebben en weinig vermogen kan rechtsbijstand worden aangevraagd, Dit wordt ook wel een toevoeging of een advocaat van onvermogen genoemd. Concreet betekent dit dat de overheid een deel of de gehele echtscheidingskosten subsidieert. Advocaten en NMI-registermediators kunnen rechtsbijstand (toevoeging) voor je aanvragen bij de Raden voor Rechtsbijstand.

Omdat advocaten en mediators maar een laag bedrag ontvangen voor het regelen van een scheiding, kun je niet bij elke advocaat of mediator terecht.
Voor namen van advocaten en registermediators die werken “op toevoeging” kun je terecht bij het Juridische Loket.  www.hetjl.nl  

Wil je weten of je in aanmerking komt voor toevoeging kijk dan op www.rvr.org.nl

Meer informatie

Wie regelt de scheiding of einde samenleven

Scheiden via een advocaat

Scheiden via een mediator

Scheiden via een notaris

Scheiden via internet

Kosten van een echtscheiding

Productinformatie