Kinderalimentatie en stiefkind

Na de scheiding van een stiefouder met de biologische ouder van een kind, hoeft er door de stiefouder in principe geen kinderalimentatie voor het stiefkind betaald te worden.


Voor stiefkinderen hoeft in principe geen kinderalimentatie betaald te worden door de stiefouder na een scheiding met de biologische ouder. De stiefouder heeft tijdens het huwelijk met de biologische ouder van zijn stiefkind wel een zorgplicht ten opzichte van het stiefkind. Dit kan betekenen dat het inkomen van de stiefouder wordt meegenomen in de berekening van de kinderalimentatie


 Meer informatie over kinderalimentatie:

- Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?

- Zelf berekenen kinderalimentatie
- Kinderalimentatie, zorgkorting en vakantie
- Kinderalimentatie en co-ouderschap
- Herzien kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en een nieuwe partner
- Draagkrachtberekening kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en bijstand
- Kinderalimentatie en de Tremanormen
- Kinderalimentatie en eigen bedrijf
- Kinderalimentatie en stiefkindProductinformatie