Kinderalimentatie en de behoefte

De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van het kind(eren).

De behoefte van de kinderen wordt vastgesteld aan de hand van het netto inkomen van de ouders voor de scheiding. Bij het netto inkomen horen ook het vakantiegeld, bonussen, dertiende of veertiende maand en structureel overwerk e.d. 
Op grond van het netto inkomen van de ouders wordt met behulp van een tabel (
Tremanormen) de behoefte van de kinderen bepaald. Onder de behoefte van de kinderen wordt verstaan alle kosten voor het levensonderhoud van de kinderen die de ouders zelf betalen, dus exclusief de kinderbijslag en het kindgebondenbudget.

  

Wat hoort bij de behoefte: 

In de behoefte van de kinderen zitten de standaard kosten die ouders aan hun kinderen kwijt zijn, zoals een gedeelte van de woonlasten, een gedeelte van gas/water/ licht, kleding, voedsel, school, cadeautjes, uitstapjes, sport, hobby’s e.d.

 

 

Behoefte van de kinderen boven de 18 jaar

Voor het vaststellen van de behoefte van kinderen van 18 jaar en ouder wordt vaak aansluiting gezocht bij de Wet Studie Financiering.

 

Draagkracht

Of de ouders na de echtscheiding nog wel de behoefte van hun kinderen kunnen opbrengen - zoals voor de scheiding - wordt bepaald aan de hand van de draagkrachtberekening. Met andere woorden: wanneer van hetzelfde inkomen als tijdens het huwelijk twee huishoudens moeten draaien, is per huishouden vaak minder geld beschikbaar dan voorheen. 

Meer informatie over kinderalimentatie:

- Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?
- Zelf berekenen kinderalimentatie
- Kinderalimentatie, zorgkorting en vakantie
- Kinderalimentatie en co-ouderschap
- Herzien kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en een nieuwe partner
- Draagkrachtberekening kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en bijstand
- Kinderalimentatie en de Tremanormen
- Kinderalimentatie en eigen bedrijf

  

 

Productinformatie