Kinderalimentatie en Co-ouderschap

Bij co-ouderschap is er vaak ook sprake van kinderalimentatie.

Wanneer na de scheiding de kinderen deels bij de ene ouder en deels bij de andere ouder wonen, is er sprake van co-ouderschap. Bij een co-ouderschap waarbij beide ouders evenveel verdienen en evenveel uitgeven aan de kinderen, houden de beide ouders aan het einde van de maand ongeveer evenveel over en hoeft er geen kinderalimentatie betaald te worden. 

Meer weten over co-ouderschap en kinderalimentatie?


 Kinderalimentatie bij co-ouderschap wordt afgesproken in het geval dat:

  • De ene ouder meer inkomen heeft dan de andere ouder.

  • De kinderen procentueel gezien bij de ene ouder meer verblijven dan bij de andere ouder.

  • De ene ouder meer kosten heeft aan de kinderen dan de andere ouder. 

  • Wanneer de ene ouder - buiten zijn/haar schuld om-  gedurende een langere periode te maken heeft met hogere woonlasten ten opzichte van de andere ouder.

Wat elk van de ouders kan bijdragen aan de kosten in levensonderhoud en opvoeding van de kinderen wordt bepaald aan de hand van de draagkrachtberekeningen. Voor elk van de ouders wordt een draagkrachtberekening gemaakt, alsof de ouder een alleenstaande is.

Meer informatie over kinderalimentatie:

- Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?

- Zelf berekenen kinderalimentatie
- Kinderalimentatie, zorgkorting en vakantie
- Kinderalimentatie en co-ouderschap
- Herzien kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en een nieuwe partner
- Draagkrachtberekening kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en bijstand
- Kinderalimentatie en de Tremanormen
- Kinderalimentatie en eigen bedrijf

 

 

Productinformatie