De periode voor de scheiding

De meeste scheidingen komen voor onder mensen tussen de dertig en veertig jaar. De drukste jaren in het leven. Je hebt kinderen, je werkgever verwacht veel van je, je hebt meestal een druk sociaal leven met familie en vrienden, je sport en je telefoon, iPad of laptop staan de hele dag aan. Met andere woorden je dagen zijn zo druk gevuld dat er steeds minder tijd en energie is om de relatie te steken. Vaak communiceer je alleen over praktische zaken met je partner om je gezin te runnen. De lichamelijke en geestelijke intimiteit, humor en gezamenlijkheid met je partner komt steeds minder voor. In het begin wordt vaak nog geprobeerd om deze situatie te doorbreken, maar na verloop van tijd went het en groei je zo langzamerhand uit elkaar en nemen de ergernissen de overhand.

 
HET PROCES VOOR DE SCHEIDING
Zoals in de inleiding al beschreven, krijgen de irritaties op een gegeven moment de overhand. En omdat je uit elkaar gegroeid bent, wordt het steeds moeilijker om daar samen over te praten. Wanneer er wel een gesprek over de relatie is, dan mondt dat meestal uit in verwijten over en weer. Door dit soort gesprekken, raak je nog meer van elkaar verwijderd en lijkt scheiden de enige oplossing. De eerste keer kan het idee om uit elkaar te gaan nog weggedrukt worden, maar op den duur wanneer de ontevredenheid over de relatie toeneemt, wordt het gevoel dat je wilt scheiden steeds sterker.  
Omdat het niet meer lukt om samen te praten, speelt het denkproces over een eventuele scheiding zich helemaal af in je eigen hoofd.  Je weegt voor- en nadelen van een scheiding tegen elkaar af. Er is een grote kans dat de nadelen van een scheiding je eerst weer doen besluiten om door te gaan met de relatie. Maar omdat angst, voor de gevolgen van de scheiding, de reden is om door te gaan met de relatie neem je vaak nog meer afstand van je partner. En is een scheiding uiteindelijk onafwendbaar.
Doorbreken van de negatieve spiraal
Hoe gek het misschien ook klinkt, maar de partner waaraan jij je nu alleen nog maar ergert heeft ook zijn of haar goede kanten. Jullie relatie is dan misschien niet leuk meer maar de man of de vrouw waar je ooit verliefd op bent geweest is in wezen niet veranderd. Het is jullie relatie die verandert is en daar heb je beiden een rol in (gehad).


   

Productinformatie