Partneralimentatie en draagkrachtberekening

Vaststellen van de partneralimentatie

Het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie is vaak niet eenvoudig omdat de ex-partners hierin een tegengesteld belang hebben. Voor de ene partner kan het bedrag aan partneralimentatie niet hoog genoeg zijn terwijl de andere partner het bedrag het liefst zo laag mogelijk wil houden.
De kosten voor het
vaststellen van de partneralimentatie liggen tussen € 100,00 (via internet) en de € 800,00 (advocaat). Via de Scheidslijn kunt u zelf de partneralimentatie berekenen voor € 12,50. 
Het
vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie kan in onderling overleg. Als je er samen niet uitkomt kun je aan de rechter vragen om de partneralimentatie vast te stellen. Het vaststellen van de partneralimentatie gebeurt aan de hand van de draagkrachtberekening. Meer informatie over het vaststellen van de partneralimentatie, de hoogte en duur kun je vinden door te klikken op onderstaande linkjes. 

Bestel hier de rekenmodule voor de partneralimentatie 
bruto berekening volgens de Tremanormen inclusief het fiscale voordeel.

  Meer informatie over partneralimentatie

- Wie heeft er recht op partneralimentatie?
- Hoogte van de partneralimentatie
- Duur van de partneralimentatie
- Belasting(-voordeel) en partneralimentatie
- Partneralimentatie en de hypotheek
- Partneralimentatie en de bijstand
- Afkoop van de partneralimentatie
- Partneralimentatie en de nieuwe partner
- Draagkrachtberekening partneralimentatie
- Indexering partneralimentatie
- Herzien partneralimentatie

Via de Scheidslijn kan online de alimentatie berekend worden. Een complete draagkrachtberekening volgens de Tremanormen inclusief het belastingvoordeel op de partneralimentatie. De online draagkrachtberekening alimentatie bevat 10 schermen waarin informatie gevraagd wordt over inkomen, schulden, woonlasten, omgangsregeling e.d. De draagkrachtberekening partneralimentatie is uitgebreider en completer dan de gratis berekeningen die op andere sites worden aangeboden.   


PARTNERALIMENTATIE Bereken zelf de hoogte van de partneralimentatie volgens de Tremanormen voor
€ 12,50.

 

 

 

Het Tremarapport geeft de richtlijnen voor de berekening van de partneralimentatie. Op deze site worden de algemene regels over de berekening van de partneralimentatie uitgelegd. Informatie rond de berekening van de kinderalimentatie kunt u vinden op de pagina kinderalimentatie.
Het is niet mogelijk om op alle jurisprudentie (uitzonderingen op de regels vastgesteld door de rechter) in te gaan. De jurisprudentie komt voort uit bijzondere omstandigheden.   
Het volledige Tremarapport is te vinden op www.nvvr.org en www.rechtspraak.nl

 

 

 

 

 

  

Productinformatie