De verdeling van de goederen

Tijdens het huwelijk of het samenleven hebben jij en je partner samen spullen gekocht, gespaard of schulden gemaakt. Als je uit eklkaar gaat moet je de boel verdelen.

Als getrouwd bent in gemeenschap van goederen moet je alles verdelen. Hebben jij en je partner huwelijkse voorwaarden opgemaakt dan wordt de boedel verdeeld volgens de afspraken in de huwelijkse voorwaarden.

Wanneer je hebt samengewoond, hoeven alleen de zaken die jullie samen hebben gekocht of de gezamenlijke schulden tussen jullie verdeeld te worden.

De afspraken met betrekking tot de boedelverdeling worden opgenomen in het convenant. De boedelverdeling wordt gedaan aan de hand van een vermogensopstelling waarin alle zaken van waarde worden opgenomen. Uit de afgesproken boedelverdeling blijkt of één van de partijen te veel (overbedeling) of te weinig (onderverdeling) ontvangt. Wanneer er te veel of te weinig wordt ontvangen dan moet er aan de hand van de vermogensopstelling een uitkoopsom berekend worden.

Wil je meer weten over de boedelverdeling?

Bestel dan hier het Stappenplan of het Echtscheidingsboek

 

Zaken die kunnen behoren tot de boedelverdeling:   

  • Roerende goederen: zoals de inboedel, de auto(s), de motor(en), aanhangwagen, caravan, fiets(en) en dergelijke;
  • Onroerende goederen: zoals de koopwoning, een gekochte vakantiewoning, beleggings- of bedrijfspanden die behoren tot het privé-vermogen;
  • Bank- of girotegoeden, lijfrentes en opgebouwde vermogens in levensverzekeringen, aandelen, obligaties en dergelijke;
  • Hypotheken, kredieten en andere schulden;
  • Erfenissen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen (ook de erfenis die nog niet verdeeld is omdat er een testament op de langst levende aanwezig is);
  • Schenkingen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen.


STAPPENPLAN ECHTSCHEIDING € 12,50. De basis voor verdelen en verrekenen van de goederen en de financiën bij de echtscheiding. Vanaf 1 april 2013 verplicht!.

 

Meer informatie over Echtscheiding en de verdeling

- Scheiden en verdeling van de boedel

- Boedelverdeling, gemeenschap van goederen

- Boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden

- Boedelverdeling, einde samenleven

- Boedelverdeling, geregistreerd partnerschap

- Scheiden, eigen huis en hypotheek

- Scheiden, verdeling pensioen

- Scheiden, verdeling inboedel

- Scheiden, waardebepaling eigen huis

- Scheiden, herinrichtingskosten

- Scheiden, verhuiskosten

Productinformatie